COLOFON

Het werk dat ik naar buiten breng, daar teken ik voor.
Dit werk valt onder mijn artistieke verantwoordelijkheid.
Creativiteit vind ik tegelijkertijd een vorm van energie, van veerkracht, die vaak ontstaat in de tussenruimte met De Ander. Mijn leerproces maakt onderdeel uit van een leerproces van De Ander.
Ik doel op de mensen die nauw met mij willen samenwerken.
Daarom wil ik een aantal van hen hier met name noemen.
Niet zozeer om hen te bedanken, want daarmee zou ik hen tekortdoen.
Ik doe dit om hun waarde te erkennen en hen voor het voetlicht te brengen.
In alfabetische volgorde:

André Beuving (beeldredactie, Art Crtl / Blxm)
Hans Cornet (client relation manager, Hasselblad)
Jeroen Deckers (cultureel adviseur, Werkdraad Consultants)
Eyes on Photo Art print team (Eyes on Photo Art)
Andy, Boudewijn en Noud Kemner (bronsgieterij Kemner)
Michael van Praag (webdesign, webmaster)
Maddy Stolk (eindredacteur, Words to live by)

En ook mijn muzen, alle personen die model willen staan voor mijn camera; met wie ik mijn beelden verwezenlijk. Mijn galeriehouders, waarde collega’s, persredacteuren, assistenten, visagisten, stylisten, en stagiaires door alle jaren heen.

Scroll naar top